Ramazan, Kur’an ve Kadir Gecesi- Abdullah Büyük

 / YORUM-ANALİZ

Rabbimizin rahmetinin zirveye çıkmış olduğu bir zaman dilimini on bir ay sonra tekrar buluşmak umut ve duasıyla geride bırakıyoruz. Biliyoruz ki Allah’ın kullarına rahmetinin zirvesi vahiy’dir. Ramazan ayı da vahiy rahmetinin insanlığa indirilmeye başlandığı nadide bir zaman dilimidir. Ramazan ayına sahip olduğu değeri katan asıl etken de işte budur… 
Kur’an işte bu asıl etkeni şu şekilde açıklar; “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlığa rehber olan, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur’an işte bu ayda indirilmiştir. Sizden biri bu aya ulaştığında oruç tutsun…” (Bakara, 2/185) Malumunuz Ramazan kameri aylardan bir aydır. Ona sahip olduğu değeri veren ise, yukarıdaki ayette ifade edildiği üzere Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanmasıdır. Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi Kur’an’ın doğum günüdür.  Oruç, Kur’an’ın doğum günü kutlamasıdır. Ramazan’a hürmet, Kur’an’a hürmettir, Kur’an’a hürmet Allah’a hürmettir. Ramazan’a hürmetin ölçüsü ise onu oruçlu geçirmektir. Çünkü o, insanlığa rehber olan ve hakkı batıldan ayıran vahyin insanlığa inmeye başladığı aydır. Ramazan kutsallığını Kur’an ayı oluşundan alır. Efendimizin bizlere öğrettiği gibi Recep ayının başlamasıyla birlikte “Allah’ım bizlere Recep ve Şaban’ı bereketli kıl ve bizleri Ramazan’a ulaştır” duamızla bu günlere ulaşmak için Rabbimize yalvardık. Oruç ibadetimizle vahiy nimetine şükretmeye çalıştık. Ruhumuzu manevi kirlerden arındırıp, yüreğimizi vahye açtık.  

Akıl ve irade sahibi olan insan her an kendisini var eden Sonsuz Kudret ile diyalog halindedir. İnsan gerçek anlamda var olabilmek için bu diyaloğa muhtaçtır. Bedenin canlılığını devam ettirebilmek için suya ve ekmeğe muhtaçlığı gibi ruh da canlı kalabilmek için ait olduğu Yüce Kudret’le irtibata muhtaçtır. Bunu bilen Yüce Allah, kendisi ile eşrefi mahlûkat olarak yaratmış olduğu insan arasında karşılıklı bir diyalog için çeşitli ibadetleri emretmiştir. Bu manada ibadetlerin her biri, bir ilahi amaca matuftur. Her ibadet insanı biraz daha adam olmaya yaklaştırır. Allah’a karşı sorumluluk bilincini geliştirir. Mübarek Ramazan ayı insanın bu sorumluluk bilincini kontrol edip geliştirebilmek için nadide zaman dilimlerinden biridirÇünkü Ramazan, Efendimizin Hira’da tefekkürün zirvesini yaşamış olduğu bir aydır. O’nun tefekkürü kendisini ilahi göreve hazırlamak içindi. Bizim tefekkürümüz ise O’nu anlamak ve örnek alarak yaşamaya matuf olmalıdır.  Kur’an-i bir terim olan savm, “tutmak, eylemden el çekmek” anlamına gelir. Bu, insanın “güdülerini kontrol altına alması, kendini tutması” anlamına gelir.  Yani en geniş anlamıyla savm, insanın kendisini murakabe altına almasıdır. Bir ibadet olarak oruç bu murakabenin zorunlu ilahi talimidir. Bu manada oruç, yılda bir ay tutulup tamamlanan bir ibadet olmaktan öte bütün bir ömrü kuşatan bir disiplin terbiyesidir. Bu disiplin eğitimi mümin bireyi dünya hayatının tamamında murakabe altında yaşamaya çeker. Böylesine bir murakabe ile yaşayanların dünyası oruç, ahireti ise bayram olur.  

Değerli Okurlarım; Kadir Gecesi, “Kıymetli belirli bir gece” , kıymetine yeter olmayan, bir ömre bedel, bereketli ve şerefli bir gece olarak ramazan ayında yer alır. Bu geceyi de doğru okumak ve anlamak gerekmektedir. O gece ömre bedel bir gecedir. Ey insan; Kur’an indiği geceye otuz bin kat değer katmıştır. O gecenin değeri kendinden değil vahiydendir. Bu mübarek gece bereketini bizzat zamandan değil, o zamanda inmeye başlayandan almıştır.  Şu halde aynı Kur’an bizim hayatımıza inerse, ömrümüze nasıl bereket katacağını varın siz hesap edin. İçine vahyin inmiş olduğu bir gece, bir ömre bedeldir. Kur’an bunun tersinin de geçerli olduğunu söyler: İçinde vahyin olmadığı bir ömür bir gece kadar bereketsizdir. Öyleyse bu gece hürmetine, Kadir gecesini, bu gecede indirilmiş olan Alak suresinin ilk beş ayetini ve bu geceyi bize anlatan Kadir suresini doğru bir şekilde okumaya ve anlamaya çalışalım. 

Gönlümüze ve ömrümüzün her bir gününe bin aylık bereket katacak olan Kur’an-ı Kerim’i, Rabbimizin muradına uygun olarak anlamamıza vesile olması duasıyla Kadir Gecenizi ve ardından gelecek olan Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Selâm ve dua ile...


 Okunma Sayısı : 2911         01 Temmuz 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 111950

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.